česky deutsch

Propozice XXXIX. ročníku závodu Duchcov – Bouřňák
amatérský cyklistický závod

Termín:
sobota 29. srpna 2020

Pořadatel:
Roman Jiruška (IČO 72736194)

Ředitel závodu:
Miroslav Vojáček

Trasa:
17 km (převýšení 660 m)

Prezentace:
dne 29.8.2020 od 13.00 hodin, Švermova 13, Duchcov
prezentace bude ukončena 5 minut před startem

Start:
ve 14:00 hodin, Švermova 13, Duchcov

Čas pro všechny závodníky se měří od startovního výstřelu a je rozhodující pro určení pořadí, které bude publikováno na internetu.

Cíl:
Hotel Bouřňák – Nové Město

Vyhlášení vítězů v areálu SC Bouřňák od 16:00

Přihlášky

v prostoru startu od 13.00 hodin

Startovné

startovné se hradí v době přihlašování a činí 300,- Kč

Ceny

pro první tři v jednotlivých kategoriích poháry včetně cen,
absolutní vítěz celého závodu obdrží poukaz na zimní rekreaci (sponzor cestovní kancelář VIS)
nejmladší účastník
nejstarší účastník
poslední závodník (putovní lampa)

po vyhlášení výsledků proběhne tombola kde bude losován druhý poukaz na zimní rekreaci (sponzor TIPÁČ Duchcov), jízdní kolo SCOTT a další hodnotné ceny


Občerstvení:
v cíli jídlo a pivo (limo)

Kategorie

ženy (jednotná kategorie celkově dle pořadí)
muži (jednotná kategorie celkově dle pořadí)

Informace

telefon:
724 115 670

internet:
www.mtbfany.cz

E-mail:
jiroman@tiscali.cz

Podmínky

a) Ochranná přilba je povinná! Závodník jedoucí bez ní bude vyřazen z výsledkové listiny!

b) Za start závodníka mladšího než 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce. V tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

c) Závod se jede za plného silničního provozu, na vlastní nebezpečí, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

d) Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy.

e) Protesty a reklamace výsledků podávejte bezprostředně po závodě, nejdéle ale do 30 minut po jejich zveřejnění. Po tomto termínu již pořadatel nebude výsledkovou listinu měnit.

f) Další informace o závodu včetně výsledků budou průběžně zveřejňovány na našich internetových stránkách.

g) Pořadatel si vyhrazuje právo přihlásit VIP osoby dle vlastního uvážení.

h) Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.

Po vyhlášení výsledků a tombole zábava.

V současné době nedokážeme předpokládat, jak bude probíhat rozvolňování, ale povolení se nám daří získávat. Pokud by situace pro pořádání závodu byla nepříznivá, včas vás budeme tímto webem informovat.

Věříme, že se vše podaří.

Děkuji za přízeň.

Roman Jiruška

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.