česky deutsch

Propozice XIII. ročníku memoriálu
Fanyho Stelzera - MTB

MĚŘENÍ VŠECH TRATÍ POMOCÍ ČIPU !!!
FIRMOU IRON TIME


Termín:
sobota 30. června 2018

Pořadatel:
Roman Jiruška (IČO 72736194)

Trasa:
A 76 km (převýšení 1 700 m)
B 46 km (převýšení 820 m)
C 34 km (převýšení 400 m)

Prezentace:
areál SC Bouřňák, Mikulov v Krušných horách v pátek 29.6.2018 od 16:00 do 19:00 a v sobotu 30.6.2018 od 7:00 do 8:30
Prezentace pro předem nepřihlášené bude možná v pátek 29.6.2018 od 16:00 do 19:00 a v sobotu 30.6.2018 pouze do 8:00
Prezentace dětských kategorií v sobotu 30.6.2018 od 8:00 do 9:00

Start:
Mikulov centrální parkoviště
v 9:30 MTB maratonu trať 76 km
v 10:00 MTB maratonu trať 46 km
v 10:30 MTB maratonu trať 34 km

Mikulov centrální parkoviště v 11:00 dětských kategorií

Čas pro všechny závodníky se měří od startovního výstřelu a je rozhodující pro určení pořadí, které bude publikováno na internetu. Pokud na své přihlášce uvedete své tel. číslo, bude Vám výsledný čas zaslán také prostřednictvím SMS.

Cíl:
areál SC Bouřňák, Mikulov v Krušných horách do 16:00
bráno i jako časový limit pro zařazení do výsledkové listiny

Vyhlášení vítězů v areálu SC Bouřňák od 16:00
Vyhlášení vítězů dětských kategorií od 13:00

Přihlášky

a) on-line - prostřednictvím přihlášky zde do pondělí 25.6.2018
b) poštou - zasláním přihlášky nebo její kopie orazítkované poštou nejpozději v pátek 22.6.2018
c) prodejna REGAL Bike - Masarykova 30, Teplice - do pátku 22.6.2018, po tomto termínu je možno se přihlásit již jen při prezentaci!

POZOR! Zrušit přihlášku je možné pouze písemně s datem odeslání nejpozději v pátek 8.6.2018. Storno poplatek je 100 Kč.  

Písemné přihlášky zašlete na adresu:

Roman Jiruška,
Nové město 77,
417 81 Moldava


Pokud možno neposílejte doporučené dopisy. Věřte poště, ušetříte nám práci a sobě peníze.

VAŠE PŘIHLÁŠKA BUDE PLATNÁ AŽ V OKAMŽIKU, KDY SE ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO OBJEVÍ JAKO POLOŽKA
NAŠEHO DENNÍHO VÝPISU Z ÚČTU SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI
(zejména variabilního a specifického symbolu).

Startovné

Zaplacené do 25.6.2018 - 400 Kč - k tomuto datu se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu.
Počítejte s časovou rezervou na bankovní operace. V ceně je pamětní tričko a pamětní medaile.

Doporučujeme platit bezhotovostně (převodem z účtu).
Placené po 25.6.2018 500 Kč (bez nároku na suvenýr).
Startovné na trať 34 km 300 Kč
Dětské kategorie - 100 Kč.

Startovné zaplaťte nejpozději ve stejný den, kdy odešlete přihlášku, za přihlášky bez průkazně došlých a identifikovaných plateb neručíme.

Seznam přihlášených i řádně zaplacených startujících bude průběžně aktualizován na stránce se startovní listinou.

Startovné zaplaťte na účet ČSOB, a.s
název účtu: Roman Jiruška - SC,
č.ú.: 201568874/0300 (IČO 72736194),
variabilní symbol: bude vygenerován systémem po odeslání přihlášky a zpětně doručen na Váš e-mail
specifický symbol: 10 (trať 76 km), 11 (trať 46 km), 12 (trať 34 km)

a) převodem z Vašeho účtu (doporučujeme při včasném přihlášení)
b) složením hotovosti u pokladny některé pobočky ČSOB (platba proběhne v reálném čase - doporučujeme zejména opozdilcům,
kteří se přihlašují v době blížící se uzávěrky.

POZOR! Placení poštovní poukázkou není možné, protože IDENTIFIKACE PLATEB PROBÍHÁ PODLE DATA NAROZENÍ včetně roku.

Registrováni budete podle denních výpisů z našeho účtu u ČSOB. Proto je bezpodmínečně nutné na platebním dokladu napsat do kolonky variabilní symbol vygenerovaný VS a specifický symbol je pro marathon 10, 11 popř. 12. Není proto možné platit jednou částkou za více osob, ale na jednom hromadném příkazu může být několik jednotlivých částek s rodnými čísly. Pokud dodržíte postup, není nutné přikládat k přihlášce potvrzení o zaplacení, ale vezměte ho s sebou k prezentaci pro případné reklamace.

Ceny

Pro první tři v jednotlivých kategoriích poháry včetně hodnotných cen.
Po vyhlášení výsledků proběhne losování tomboly.
Hlavní ceny pro letošní rok jsou v MTB maratonu (tratě 76 km, 46 km a 34 km) tři jízdní kola (SCOTT).
Ostatní tombola bude losována ze všech kategorií.
Dětské kategorie věcné ceny


Finančně ohodnocená vrchařská prémie (trať 76 km): Bouřňák 869 m n.m.

1. místo - 3000 Kč
2. místo - 2000 Kč
3. místo - 1000 Kč

Občerstvení:
tři občerstvovací stanice resp. čtyři (jedna dvakrát), v cíli jídlo a pivo (limo)

Kategorie

v MTB maratonu (76 km)
ženy do 40 let (Z1A - ročník 1979 a mladší)
ženy do 50 let (Z2A - ročník 1969 - 1978)
ženy nad 50 let (Z3A - ročník 1968 a starší)
muži do 40 let (M1A - ročník 1979 a mladší)
muži do 50 let (M2A - ročník 1969 - 1978)
muži nad 50 let (M3A - ročník 1968 a starší)

v MTB maratonu (46 km)
ženy do 40 let (Z1B - ročník 1979 a mladší)
ženy do 50 let (Z2B - ročník 1969 - 1978)
ženy nad 50 let (Z3B - ročník 1968 a starší)
muži do 40 let (M1B - ročník 1979 a mladší)
muži do 50 let (M2B - ročník 1969 - 1978)
muži nad 50 let (M3B - ročník 1968 a starší)

v MTB maratonu (34 km)
ženy (ZC)
muži (MC)

v závodě dětí
děti do 6 let (D1 - ročník 2013 a mladší)
děti do 10 let (D2 - ročník 2009 - 2012)
děti nad 10 let (D3 - ročník 2008 a starší)

V případě velkého počtu dětí bude první kategorie rozdělena na dvě (do 3 let a do 6 let).

Informace

telefon:
724 115 670

internet:
www.mtbfany.cz

E-mail:
jiroman@tiscali.cz

ubytování:
www.mtbfany.cz
www.scbournak.cz

Podmínky

a) Ochranná přilba je povinná! Závodník jedoucí bez ní bude vyřazen z výsledkové listiny!

b) Za start závodníka mladšího než 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce. V tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

c) Závod se jede za plného silničního provozu, na vlastní nebezpečí, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

d) Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy.

e) Protesty a reklamace výsledků podávejte bezprostředně po závodě, nejdéle ale do 30 minut po jejich zveřejnění. Po tomto termínu již pořadatel nebude výsledkovou listinu měnit.

f) Další informace o závodu včetně výsledků budou průběžně zveřejňovány na našich internetových stránkách.

g) Pořadatel si vyhrazuje právo přihlásit VIP osoby dle vlastního uvážení.

h) Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.